TDB
Kongreye -352 Gün Kaldı

Ana Konular

Ana Konular

  • İnme Organizasyonu
  • İstemik İnme Alt Tipleri
  • Kardiyoembolik İnme
  • İntraserebral Kanama
  • Nörogörüntüleme
  • Akut İskemik İnme Tedavisi
  • Trombolitik Tedavi
  • Endovasküler Trombektomi
  • Primer ve Sekonder İnme Profilaksisi
  • Nöronütrisyon