TDB
Kongreye 51 Gün Kaldı

Kurullar

6. Türkiye İnme Akademisi Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanları
Dr. Hadiye Şirin
Dr. Vedat Ali Yürekli

Organizasyon ve Düzenleme Komitesi
Dr. Atilla Özcan Özdemir
Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
Dr. Bijen Nazlıel
Dr. Mustafa Gökçe
Dr. İpek Midi

Dernek Yönetim Kurulu
Dr. Atilla Özcan Özdemir (Başkan)
Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu (Başkan Yardımcısı)
Dr. Hadiye Şirin (Genel Sekreter)
Dr. Bijen Nazlıel (Sayman)
Dr. Mustafa Gökçe (Üye)
Dr. İpek Midi (Üye)
Dr. Vedat Ali Yürekli (Üye)