TDB
Kongreye -421 Gün Kaldı

Bilimsel Program

Saat Salon A Saat Salon B
13.00-16.30 Girişimsel Nöroloji Kursu
Oturum Başkanları:
Ayça Özkul, Vedat Ali Yürekli
14.00 - 16.30 İntravenöz Trombolitik Tedavi Kursu
Oturum Başkanları:
Bijen Nazlıel, İpek Midi
13.00-13.15 Semptomatik karotis stenozu: Stent mi endarterektomi mi?
Elif Sarıönder Gençer
14.00 - 14.20 Trombolitik tedavi- Hastane öncesi ve hastane dönemi: sistem organisayonu-Temel ilkeler-klinik metrikler
Bijen Nazlıel
13.15-13.30 Karotis stenozunda emboli koruması gerekir mi? Hangi stratejiler vardır?
Kürşad Akpınar
14.20 - 14.40 IV-tPA uygulama, endikasyon- kontraendikasyon
Nilüfer Yeşilot
13.30-13.45 Karotis stenozunda kullanılan stent çeşitleri
Utku Cenikli
14.40 - 15.00 IV-tPA-trombektomi iliskisi
İpek Midi
13.45-14.00 Karotis stenozu stentlemesi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar
Vedat Ali Yürekli
15:00 - 15:10 Kahve Arası
14.00-14.30 Tartışma 15.10 - 15.30 Actilyse alternatifi tenekteplaz kullanımı
Özlem Aykaç
14.30-14.55 Kahve Arası 15.30 - 15.50 Geç tromboliz uygulamaları. MR bazli doku bazli incelemeler ne diyor
Talip Asil
14.55-15.10 İntrakraniyal aterosklerotik hastalığında endovasküler tedavi
Eşref Akıl
15.50 - 16.10 IV-tPA ve mekanik trombektomi sonrası hastaların inme ünitesi ve inme yoğun bakımda takibi , gelişen komplikasyonlar ve çözüm önerileri
Hesna Bektaş
15.10-15.25 İntrakraniyal ve karotis stentlemede antitrombotik tedavi
Aysel Milanlıoğlu
16.10 - 16.30 tPA uygulamalarında zor vakalar
Kürşad Kutluk
15.25-15.40 Subklavian arter ve proksimal vertebral arter stentlemesi
Yusuf İnanç
   
15.40-15.55 İskemik inmeye neden olan internal karotis arter diseksiyonlarında endovasküler proflaksi
Murat Çabalar
   
15.55-16.10 İntrakraniyal aterosklerotik hastalığında tedavide kılavulzar ne diyor?
Alper Eren
   
16.10-16.30 Tartışma    
16.30-17.00

Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Demet Funda Baş, Yusuf İnanç
The quest for the total stroke solution
Kyriakos Lobotesis
   
17:00-20:15 MENA-SINO Conjoint Meeting
Complications in acute stroke thrombectomy and neurocritical care
Moderators:
Zülfikar Arlıer, Semih Giray
   
17.00-17.20 Perioperative anesthesia- blood pressure-antithrombotics
Atilla Özcan Özdemir
   
17.20-17.40 New territorial emboli-how to diagnose and treat?
Demet Funda Baş
   
17.40-18.00 How to treat rupture during thrombectomy?
Özcan Kocatürk
   
18.00-18.20 How to diagnose and treat dissection during thrombectomy?
Erdem Gürkaş
   
18.20-18.40 Post -thrombectomy neurocritical care
Semih Giray
   
18.40-19.00 Early re-occlusions after or during thrombectomy
Ayça Özkul
   
19.00-20.15 Case presentations for acute stroke thrombectomy complications: *Each presentation 10 minutes
Nihat Şengeze, Muhammet Nur Öğün, Emrah Aytaç, Songül Şenadım, Anıl Tanburoğlu, Hasan Hüseyin Karadeli, Ahmet Şair
   
20.15-20.35 Acute carotid-MCA tandem occlusion due to dissection
Rakesh Khatri
   
Saat Salon A Saat Salon B
  NÖRONÜTRİSYON KURSU
Oturum Başkanları
: Levent Güngör; Murat Arsava
  VASKÜLER NÖROSONOLOJI KURSU
Oturum Başkanı: M. Akif Topçuoğlu
09:05-09:15 İnme ve Malnütrisyon - Epidemiyoloji, İnme Hastasında Malnütrisyon Tanısı
Bilgehan Acar
09:00-09:05 Açılış
M. Akif Topçuoğlu
09:15-09:25 İnme İle İlişkili Kas Kaybı
Özlem Kayım Yıldız
9:05-9:45 Karotis ve vertebral renkli Doppler ultrasonografi
Dilek Necioğlu
09:25-09:35 Disfajik İnme- Sıklık ve Lezyon Lokalizasyonu
Recep Baydemir
9:45-10:25 Transkranial Renkli ve standart Doppler
Ali Ünal
09:35-09:45 Yatak Başı Yutma Değerlendirmesi
Hale Batur Çağlayan
10:25-10:45 PFO ve “bubble” test, Otoregülasyon ve “Breath Holding” testi
Mine Sorgun
09:45-09:55 İleri Yutma Değerlendirmesi - FEES
Murat Arsava
10.45-11.00 Tartışma
09:55-10:05 İleri Yutma Değerlendirmesi - VFS
Nedim Ongun
11:00-11:15 Kahve Arası
10:05-10:15 Enteral Erişim Yolları – NG, NJ, PEG, PEJ Nasıl Takılır?
Mehmet Uğur Çevik
11:15-12:45 PRATIK ( A Grubu 10 kişi) Pratik (B grubu 10 kişi)
10:15-10:30 Sorular ve Tartışma M. Akif Topçuoğlu Ali Ünal
10:30-11:00 Kahve Arası Mine Sorgun Dilek Necioğlu
11:00-11:10 Enteral Nütrisyon Uygulamaları, Standart ve Yüksek Kalori Ürünler
Hasan Hüseyin Kozak
Vasküler ve anatomik oryantasyon, Temel teknik ve problem çözme
11:10-11:20 Enteral Lifli Ürünler, Enteral Yüksek Proteinli Ürünler
Canan Togay Işıkay
Temel karotis ve vertebral arter insonasyon teknikleri
11:20-11:30 Özel Enteral Ürünler (Diyabet, Dekübit, Sarkopeni,...)
Ayşe Güler
Transtemporal, transorbital ve transforaminal RDUS
11:30-11:40 Enteral Tüpten İnme İlaçları Nasıl Verilir
Yüksel Kablan
Bubble test ve Breath-holding testinde uygulama ve problem çözme
11:40-11:50 Enteral Nütrisyon Komplikasyon Yönetimi
Erdem Yaka
   
11:50-12:00 Oral Suplemanlar ve Kıvam Artırıcılar
Arda Yılmaz
   
12:00-12:10 TPN
Ezgi Sezer
   
12:10-12:20 İnmeden Sonra Disfaji Rehabilitasyonu:Postürel Manevralar ve Egzersizler,
Levent Güngör
   
12:20-12:30 Sorular ve Tartışma    
12:30- 13:30 Öğle Yemeği    
13.30-13.40 Açılış Oturumu
Hadiye Şirin (6. Türkiye İnme Akademisi Kongresi Eş Başkanı)
Atilla Özcan Özdemir (Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı)
Vedat Ali Yürekli (6. Türkiye İnme Akademisi Kongresi Eş Başkanı)
   
13.40-14.00 Mini Konser    
14.00-14.45

Uydu Sempozyumu
The Effect of Maintaining Continuity of Nutritional Therapy on Recovery After Discharge from Intensive Care Unit

Oturum Başkanları: Hadiye Şirin, Levent Güngör
Konuşmacı: Arthur R.H. van Zanten
   
14:45 - 16:15 Konferans 1
Oturum Başkanları:
Mehmet Akif Topçuoğlu, Vedat Ali Yürekli
   
14.45 - 15.05 Are we ready to implement direct angio protocol? Current evidence
Gustavo Rodriguez
   
15.05-15.15 Tartışma    
15.15 -15.35 Indications and techniques for venous stenting in patients with intracranial hypertension
Alberto Maud
   
15.35-15.45 Tartışma    
15.45 - 16.05 Selection of intracranial atherosclerotic patients for secondary stroke endovascular prevention and tips and tricks for he intervention
Kalyan Sajja
   
16.05 - 16.15 Tartışma    
16.15-16.30 Kahve Arası    
16.30-18.00 Konferans 2
Oturum Başkanları:
Kürşad Kutluk, Ufuk Can
   
16.30-16.50 Cerebral venous thrombosis-diagnosis and management
Diana Aguiar de Sousa
   
16.50-17.00 Tartışma    
17.00-17.20 Post thrombectomy care
Edgar Samaniego
   
17.20-17.30 Tartışma    
17.30- 17.50 New antithrombotics -Indications for stroke prevention
Edip Mahmut Gürol
   
17.50-18.00 Tartışma    
18.00-18.30

Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Ayça Özkul, Erdem Gürkaş
SOFIA First : Maximizing efficiency in thrombectomy procedure
John Thornton
   
18.30-  18.45 Kahve Arası    
18.45-19.30

Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Murat Arsava, Bijen Nazlıel

Sarkopeni Tedavisi
Levent Güngör

Yoğun Bakım İnme Hastalarında Beslenme Durumunun ve Kas Kaybının Değerlendirilmesinin Kritik Önemi
Murat Arsava
   
21.00-21.56 SÖZEL BİLDİRİLER - 1
Oturum Başkanları:
Birsen İnce, İpek Midi
   
21.00-21.05 SB- 01
Akut iskemik inmede trombüs histopatolojisi ile görüntüleme özellikleri ve inme etiyolojisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Derya Yöndem, Hadiye Şirin, Celal Çınar, Funda Yılmaz Barbet, Rasim Tunçel, Ayşe Güler
   
21.05-21.08 Tartışma    
21.08 -21.13 SB- 02
Ratlarda deneysel global serebral iskemi ve reperfüzyon modelinde cinnamon bark oil'in beyin dokularında antioksidan ve oksidan etkilerinin araştırılması

Melike Aba, Yüksel Kablan, Onural Özhan, Elif Taşlıdere, Burhan Ateş, Nigar Vardı, Hakan Parlakpınar
   
21.13-21.16 Tartışma    
21.16-21.21 SB- 03
Akut iskemik inme hastalarında intravenöz trombolitik tedavi sonrası erken nörolojik kötüleşme risk faktörlerinin belirlenmesi

Yasemin Dinç, Rıfat Özpar, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
   
21.21-21.24 Tartışma    
21.24-21.29 SB- 04
İntravenöz trombolitik tedavi verilen akut inme hastalarında, kollateral skor ve intrakranial kanama arasında ilişki

Shukur Imanov, Hadiye Şirin, Ayşe Güler, Celal Çınar
   
21.29-21.32 Tartışma    
21.32-21.37 SB- 05
İntravenöz tromboliz ve mekanik trombektomi sonrası hemorajik transformasyonu öngörmede inflamatuar belirteçlerin rolü

Selma Akkaya Arı, Murat Mert Atmaca, Mehmet Fatih Özdağ
   
21.37-21.40 Tartışma    
21.40-21.45 SB- 06
Assessment of laboratory parameter in acute stroke patients underwent decompression surgery

İbrahim Acır, Hacı Ali Erdoğan, Mert Göbel, Gülhan Yıldırım, Vildan Yayla
   
21.45-21.48 Tartışma    
21.48-21.53 SB- 7
Akut tandem baziller arter oklüzyonunda mekanik trombektomi sonuçları

Baki Doğan, Fatma Ger Akarsu, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
   
21.53-21.56 Tartışma    
Saat Salon A
09:00-11.00 Konferans 3 / Conjoint with MENA-SINO
Oturum Başkanları:
Atilla Özcan Özdemir, Erdem Gürkaş
9.00-9.20 Tips and tricks in ADAPT technique
Mouhammad Jumaa
9.20-9.30 Tartışma
9.30-9.50 Low NIHSS, intracranial acute occlusion-How would be the case selection?
Alberto Maud
9.50-10.00 Tartışma
10.00-10.20 Large core infarct-How can I select patients for endovascular treatment?
Gustavo Rodriguez
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Neurocritical care in vasospasm
Fawaz Al-Mufti
10.50-11.00 Tartışma
11.00-11.30 Kahve Arası
11.30-13.00 Konferans 4
Oturum Başkanları: Birsen İnce, Ayça Özkul
11.30-11.50

How to select patients with acute distal cerebral vessel occlusions for mechanical thrombectomy and technical challenges fort he MT
Mouhammad Jumaa

11.50-12.00 Tartışma
12.00-12.20 Chronic ICA occlusion: Is there any treatment strategy?
Edgar Samaniego
12.20-12.30 Tartışma
12.30-12.50 Neuroimaging markers of cerebral microangiopathies and their clinical relevance
Edip Mahmut Gürol
12.50-13.00 Tartışma
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14:00-14:30

Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
 Edip Mahmut Gürol, Mehmet Akif Topçuoğlu

İskemik İnmeden Korunmada Sol Atriyal Apendiks Kapatılması: Gerçekten Gerekli mi ? Fantazi mi?
Oktay Ergene
14.30-16.00 Konferans 5
Oturum Başkanları:
Ali Akyol, Kürşad Kutluk
14.30-14.50 Stroke etiology in pediatric population
Gabrielle DeVeber
14.50-15.00 Tartışma
15.00-15.20 Radial Access in neurointervention
Kalyan Sajja
15.20-15.30 Tartışma
15.30-15.50 Middle meningeal artery embolization in chronic subdural hematomas
Osman Samil Kozak
15.50-16.00 Tartışma
16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-18.30 Konferans 6
Oturum Başkanları:
Nevzat Uzuner, Canan Togay Işıkay
16.30-16.50 Acute stroke treatment organization in pediatric population
Gabrielle DeVeber
16.50-17.00 Tartışma
17.00-17.20 Post stroke depression and agitation: How to diagnose and treat?
Silvina Tonarelli
17.20-17.30 Tartışma
17.30-17.50 Challenges in Mechenical Thrombectomy
Osman Samil Kozak
17.50-18.00 Tartışma
18.00-18.20 COVİD 19 or vaccine induced cerebral venous thrombosis
Diana Aguiar de Sousa
18.20-18.30 Tartışma
18.30-19.00 Konferans 7
Oturum Başkanları:
Atilla Özcan Özdemir, Mehmet Akif Topçuoğlu
18.30-18.50 Ambibaric brain: pathophysiological and clinical implications
Vladimir Hachinski
18.50-19.00 Tartışma
19.00-19.56 SÖZEL BİLDİRİLER - 2
Oturum Başkanları:
Mustafa Bakar, Hadiye Şirin
19.00-19.05 SB- 08
İntraserebral kanamalarda hematom genişlemesi ve ödem gelişiminin tahmininde kantitatif hematom dansite ve şekil değerlendirmesinin rolü

Ezgi Yılmaz, Doğan Dinç Öge, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
19.05-19.08 Tartışma
19.08-19.13 SB- 09
Can prognosis be predicted according to cerebellar ischemic lesion localization?

Taylan Altıparmak, Bijen Nazlıel, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Nil Tokgöz
19.13-19.16 Tartışma
19.16-19.21 SB- 10
İnmeli hastalarda üst ekstremite motor fonksiyonunun geri kazanımında robotik rehabilitasyon ve konvansiyonel tekniklerin etkinliğinin kıyaslanması

Elif Korkut, Eda Çoban, Nilüfer Kale İçen, Emre Şenocak, Aysel Yıldız Özer, Adem Aktürk
19.21-19.24 Tartışma
19.24-19.29 SB- 11
İlk iki yıl içerisindeki inme tekrarı için risk faktörleri ve cinsiyet-ilişkili farklılıklar

Beria Nur Ertuğrul, Beyza Nur Çetin, Cem Direybatoğulları, Bülent Güven, Huriye Hayat Güven
19.29-19.32 Tartışma
19.32-19.37 SB- 12
Akut inme hastalarında malnütrisyon ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi

Demet Yıldız, Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Büşra Yeşil, Deniz Sığırlı
19.37-19.40 Tartışma
19.40-19.45 SB- 13
İskemik inmede sol atriyum çap ölçümünün inme şiddeti ve rekürrens ile ilişkisi: inme merkezimizin deneyimi

Mina Üzülmez Yıldız, Serap Ruken Teker, Işıl Yazıcı Gençdal, Hayrünisa Dilek Ataklı, Aysu Şen, Aysun Soysal
19.45-19.48 Tartışma
19.48-19.53 S- 14
Kriptojenik inme hastalarında patent foramen ovale yönetimi: gerçek yaşam veri derlemesi

Kadriye Güleda Keskin, Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu, Ceren Erkalaycı, Eren Gözke
20.01-20.04 Tartışma
Saat Salon A
09.00-11.00 Konferans 8 : Özel Durumlar
Oturum Başkanları:
Vesile Öztürk, Babür Dora
9.00 - 9.20 İnmeye bağlı afazide yeni gelişmeler
İlknur Maviş
9.20-9.30 Tartışma
9.30-9.50 İnme vakalarında yutkunma değerlendirme ve rehabilitasyon-son gelişmeler
Eren Balo
9.50-10.00 Tartışma
10.00-10.20 Update on Embolic strokes of undetermined source". ( Virtual )
George Ntaios
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Telemedicine in stroke and mobile stroke unit
Maher Saqqur
10.50-11.00 Tartışma
11.00-11.30 Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanı: Atilla Özcan Özdemir
11.30-11.50 İskemik inmede antiplatelet tedavi
Vesile Öztürk
11.50-12.00 Tartışma
12:00-12:30 Kapanış Oturumu